หมั่นพิจารณาจิต จะพบธรรม


ผู้ใดหมั่นพิจารณาจิต
ผู้นั้นจะพบธรรมแท้ สุขแท้
นั่นคือ ที่สุดของผู้หยุดวัฏฏะ

คุณแม่จันดี โลหิตดี

การปฏิบัติจิตภาวนา เป็นการเช็ดกระจกให้หมดจดผ่องใส          ถ้าเราเคยชินกับการมองผ่านกระจกหน้าต่างที่สกปรก  ทุกสิ่งที่เห็นก็จะดูหมองมัวน่าเกลียดไปด้วย  การปฏิบัติจิตภาวนา เป็นการเช็ดกระจกให้หมดจดผ่องใส  เป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์  ยอมให้ทุกสิ่งเข้ามาในความรับรู้อารมณ์  แล้วยอมให้มันผ่านออกไป  และด้วยปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เราจะเฝ้าสังเกตความเป็นไปของสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง ไม่ติดที่ความงาม ไม่ติดที่ความบริสุทธิ์แห่งจิต  เพียงแต่กำหนดรู้ไว้เท่านั้น  การพิจารณาความเป็นไปของธรรมชาติด้วยปัญญาเช่นนี้  จะทำให้เราไม่หลงอีกต่อไป 

                                                                                                  พระอาจารย์สุเมโธ

จิตเองไม่ได้เป็นทุกข์


จิตเองไม่ได้เป็นทุกข์ 
แต่ที่ทุกข์นั้นเพราะความคิดต่างหาก.....

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)