สติที่มีประโยชน์คือดูกาย ดูความคิดสติสัมปชัญญะนี้ก็เป็นเหมือนทำนบ
ถ้ามีผู้สร้างขึ้นนะ ถ้าไม่สร้างขึ้น มันก็ไม่มี
มีอยู่สติ แต่ว่ามันยังระลึกไปทางอื่น
ทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมากต่อมาก
ความระลึกที่มันเกิดเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือ...
ระลึกเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้
แล้วก็ระลึกเข้ามาสกัดกั้นความคิดความนึกของดวงจิตนี้
ไม่ให้มันคิดซ่านออกไปข้างนอก
นี้เป็นสติสัมปชัญญะที่มีประโยชน์ต่อตนเองมากมาย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

อย่ากลัวทุกข์ เพราะทุกข์เป็นครูสอนธรรม
ความทุกข์สอนธรรม
แต่ความสุขความสบาย
เป็นเครื่องบังธรรม
อย่ากลัวทุกข์
เพราะทุกข์เป็นครูสอนธรรมที่ยอดเยี่ยม

หลวงปู่หา สุภโร

รู้กายรู้จิต เท่านี้คือการเรียนเอกายนมัคโค เอากายนี่แหละเป็นมรรค
เอากายนี้เป็นผล
รู้กายรู้จิต รู้จิตรู้กาย
สองอย่างเท่านี้ละ การเรียน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ