การกำหนดกายใจ กำหนดเพื่อให้รู้          การกำหนดกายใจ กำหนดเพื่อให้รู้ลักษณะของเขา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา)ไม่ใช่เพื่อให้หายหรือเพื่อให้อยู่

                                                                                           หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ชีวิตที่มีค่ามาก คือเห็นความแปรปรวนในร่างกาย
          ชีวิตที่มีค่ามาก คือ ชีวิตที่เห็นความแปรปรวนในร่างกาย ในชีวิต เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นเป็นทุกข์ เห็นว่าไม่ใช่ของเรานั่นแหละ เป็นความรู้ที่ยอดเยี่ยม คุ้มค่าในชีวิตที่เกิดมา  เป็นความรู้จริงในสิ่งที่มีในตัวเราของเรา รู้จักความจริงของชีวิต...

                                                                                                  หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล