ฟังธรรมแล้วไม่ปฏิบัติ


ฟังธรรม ศึกษาธรรมในคัมภีร์
แล้วไม่นำมา “ปฏิบัติ”
ก็เหมือนกับถือผลไม้ไว้เท่านั้น
ยังไม่ได้กิน ยังไม่ได้ลิ้มรส
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ทำให้ถูกใจทุกคน...ไม่ได้
"..ทำให้ถูกใจคนทุกคนนั้น..มันทำไม่ได้หรอก
 คนหนึ่งชอบน้อย คนหนึ่งชอบมาก
 คนหนึ่งชอบสั้น คนหนึ่งชอบยาว
 คนหนึ่งชอบเค็ม คนหนึ่งชอบเผ็ด
 จะให้เหมือนกันนั้น.. ไม่มีในโลก ..."


หลวงปู่ชา สุภัทโท

ปล่อยวาง...แม้ความสงบ
ถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบ 
แล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบ 
ฉะนั้น จงปล่อยวางหมดทุกสิ่ง 
แม้แต่ความสงบ...


หลวงปู่ชา สุภัทโท