วิชชากำจัดทุกข์


ทิ้งความผูกติดในอารมณ์เป็น 
และทำจนชำนาญ 
เห็นความเกิดความดับตามจริง 
จนเกิดภาวะปล่อยวางอารมณ์ได้จริง 
ก็เท่ากับสำเร็จวิชชากำจัดทุกข์แล้วตามลำดับ

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Photo by Ivan Dostál on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา