การมีดวงตาเห็นธรรม


หากเราเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป รวมทั้งเปลี่ยนแปลง..
ในทุกสรรพสิ่งบ่อยๆ..
เราจะเกิดนิพพิทาญาณขึ้นมาเอง..
คือ เกิดความเบื่อหน่ายการเกิดตายเวียนว่าย..
ในภพชาติของความลุ่มหลงไปเอง..
และจะมีความปรารถนานิพพานอย่างแรงกล้าตามลำดับ

อิโตมิ จัง

Image by JoshuaWoroniecki from pixabay

อ่านฉบับเต็มที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทำผิดในสิ่งที่ถูก


หากให้ทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนาแล้ว
กิเลสไม่ได้ลดลง ยังมีความยึดติด
ถือมั่นในตัวตนแน่นหนา 
ก็แสดงว่าทำผิดแล้ว 
หรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือ 
“ทำผิดในสิ่งที่ถูก” 
ความดีนั้นหากทำไม่ถูกวางใจไม่เป็น 
มันก็เป็นโทษแก่ตนเองได้ 
ท่านอาจารย์พุทธทาสจึงเตือนเสมอว่า 
ระวังอย่าให้ความดีกัดเจ้าของ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by JoshuaWoroniecki from pixabay 

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา