สงบเย็นด้วยปัญญา


อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตมีมากมาย
แต่จิตก็ยังสงบเย็นได้อยู่
เพราะเห็นความว่าง 
ว่างจากการเข้าไปเป็น
ว่างจากความสงบ 
ว่างจากความฟุ้งซ่าน
รู้เท่าในอารมณ์ทั้งหลาย 
จิตเป็นกลาง
นี่เรียกว่าสงบเย็นด้วยปัญญา 
มิใช่ด้วยสมาธิ....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by huweijie07170 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เรายื่นจมูก ออกไปให้เขาชกเอง


คนอื่นหรือโลกภายนอกทำร้ายเราได้
แค่มันสร้างปัญหาให้เราเท่านั้น
แต่เราสร้างความทุกข์
ขึ้นมาแผดเผาตัวเอง..
ใจเราไม่ออกไปรับเสียอย่างเดียว
ความทุกข์มันมากระทบไม่ได้หรอก
ความทุกข์มันกระทบเข้ามาได้
เพราะเรายื่นจมูก
ออกไปให้เขาชกเอง…

หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช

Image by xusenru from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา