อย่าหลงป่าให้นานทางเดินของเราจะต้องเป็นป่ามาก่อน แล้วจึงจะเป็นทางเรียบ
คือว่าคนเราต้องเป็นคนใบ้คนเง่ามาก่อน
แล้วจึงจะค่อยรู้ค่อยแจ้งในภายหลัง เหมือนกันทุกคนแล
ต้องเป็นคนใบ้คนหลงในสงสารมานานเหมือนกันทุกตน 
เป็นดังคนป่าไม่รู้ทาง มีคนมาบอกทางให้
เรารู้แล้วดังนั้น ควรรีบเดินตามไปเร็ว ๆ 
ไม่ต้องยั้งรอให้มันได้หลงไปหลายครั้งหลายคราว

หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

มีปัญญา คือเห็นภัยในวัฏสงสารบุคคลผู้มีปัญญา 
คือบุคคลผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร 
แต่ส่วนมากคนไม่ค่อยเห็น 
มักติดกันซะส่วนใหญ่ 
ไปหลงคิดว่ามันดี 
มันคือความบันเทิง 
มันคือความสุข

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป

จงทำญาณให้เห็นจิต


จงทำญาณให้เห็นจิต
เสมือนหนึ่งตาเห็นรูป 
ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ยิ่ง 
เป็นไปเพื่อการตรัสรู้พร้อม
และเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

การภาวนาคือ...


การภาวนาคือ การดึงความรู้สึกต่างๆ ให้เข้ามารวมอยู่ในดวงจิตแห่งเดียว

ท่านพ่อลี ธัมมธโร