จะบรรเทาทุกข์ หรือพ้นทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติธรรมก็คือ การเผชิญหน้ากับความจริง


การปฏิบัติธรรมก็คือ
การเผชิญหน้ากับความจริง 
นักปฏิบัติธรรมต้องไม่หนีความจริง 
ต้องยอมรับความจริงได้
แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะมาให้เราชอบใจ
หรือไม่ชอบใจก็ตาม เราต้องรับได้
ยอมรับความจริง เพื่อจะได้รู้ความจริง
ว่าเค้าเป็นอย่างไร แน่นอนไหม
ความสุขมันแน่ไหม...
เดี๋ยวก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวก็ผ่านไป
ความทุกข์มันแน่ไหม ...
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by AnnaliseArt from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการให้ที่วิเศษ


..การทำตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น 
เป็นการให้ที่วิเศษ
จะให้วัตถุสิ่งของ จะให้เงินทอง 
จะไปยกที่ดินให้คนอื่น จะไปมอบทรัพย์สมบัติให้เขา 
มันไม่มีคุณค่าเท่ากับเราเป็นกัลยาณมิตรกับเขา 
เราเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคนที่มีคุณธรรมจริง ๆ 
เขาเห็นเรา เขาไว้ใจได้ 
เห็นเราเขาเกิดความชื่นใจในสิ่งที่ดีงาม 
คือ พูดถึงการกระทำ 
อย่างนี้เป็นการให้ที่วิเศษ 
คนมักให้วัตถุสิ่งของซึ่งไม่ยากหรอก 
แต่ว่าให้ตัวเองเป็นตัวอย่าง 
ให้ตัวเองเป็นผู้ที่ไม่มีพิษมีภัยต่อผู้อื่น 
อย่างนี้เป็นการให้ที่สำคัญมาก 
ซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้กัน

พระอาจารย์ปสันโน

Image by TomaszProszek from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา