ชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก          ชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราจ้องจะเอาชนะคนอื่นนั้นคือแพ้ใจตนเองแล้ว ชนะใจตนเองเป็นชัยชนะที่แท้จริง

                                                                                                   หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ศาสนาอยู่ที่ขันธ์ ๕เกิดมาทำไมให้ต้องวนเวียน 
เกิดแล้วตายไม่สิ้นสุด จะเอาอีกหรือ?
เราชาวพุทธให้เร่งเจริญอริยมรรค ๔ อริยผล ๔ 
ศาสนาอยู่ที่ขันธ์ ๕ มิใช่อยู่ที่อื่นเลย

หลวงปู่บุดดา ถาวโร