ท่านจึงเป็นผู้เบาสบาย


คนเราในโลกก็ย่อมอยู่กับ
ความดี ความชั่ว 2 อย่างนี้แหละ 
ผู้ที่มีวิราคธรรมแล้ว 
ความดีก็มีอยู่เต็มตัว 
ความชั่วก็รู้อยู่เต็มใจ 
แต่ก็ไม่เอา 
ท่านไม่เก็บเอาดีชั่ว
มายึดเป็นของตัวของตน 
ปล่อยวางทิ้งหมด 
ท่านจึงเป็นผู้เบาสบาย

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by ignartonosbg from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าอยู่กับใครที่เราไม่ชอบ


ถ้าอยู่กับใครที่เราไม่ชอบ
แต่ไม่มีทางเลือก
แม้พยายามไม่ถือสา
ไม่คิดร้าย ไม่จับผิด ไม่เพ่งโทษ
แต่บางทีอดไม่ได้
จะแผ่เมตตา ก็แผ่ไม่ออก
จะทำอย่างไรดี
อาตมามีเทคนิคอย่างหนึ่ง
แผ่เมตตาให้กับตัวเอง
ขอให้เป็นผู้ไม่มีเวร
ชื่นชมในความดีของตน
แล้วท่าทีต่อคนนั้นเปลี่ยนไปไหม
เวลาเรารักตัวเอง ก็พร้อมที่จะรักคนอื่น
ให้อภัยคนอื่น ลองดูได้ผลไหม

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Aurel-Breizh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา