คิดปรุงแต่ง-สักแต่ว่ารู้


ใจนี้มีสองส่วน 
ส่วนหนึ่งเราเรียกว่า คิดปรุงแต่ง 
อีกส่วนหนึ่งคือ สักแต่ว่ารู้ 
เวลาหยุดคิดปรุงแต่ง 
เราก็จะ สักแต่ว่ารู้ 
ใจก็จะรู้เฉยๆ 
รู้โดยไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ 
รู้โดยไม่คิดอยาก
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
ให้รู้เฉยๆ การรู้เฉยๆ นี้
เป็นภาวะ ที่ทำให้ใจไม่มีความทุกข์ 
ถ้าใจไปรู้ตามความคิดปรุงแต่ง 
ใจมักจะคิดไปในทางสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by Dannysee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาโลกมนุษย์ คือสุคติของเทวดา


ทำบุญ ล้วนหวังบุญ หวังสวรรค์ หวังวิมาน
แต่ความจริงนั้น เทวดาเอง พรหมเอง ก็ดี
เป็นผู้กลัวตายกว่ามนุษย์เสียอีก
เพราะบนสวรรค์สุขมาก ก็ยึดติดมาก
เมื่อเทวดาต้องจุติ ถามทั่วเทวโลกแล้ว
เห็นมีแต่เพียง "ภพภูมิมนุษย์" ที่มี "ธรรม" ให้ศึกษา
ดังในคำที่มีแปลในบาลีว่า
"โลกมนุษย์ คือสุคติของเทวดา"
มันกลับกันอย่างนี้เอง!

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Dannysee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา