ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน


ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน
รู้ให้ทันเวลา มากเพียงใด ก็ยิ่งดี
ความรู้ทัน เท่านั้นที่จะทำให้ อารมณ์ดับ
อารมณ์ทั้งหลาย เกิดแล้วดับ ได้เร็วเพียงใด
ก็จะทำให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้น
พ้นจากความซัดส่าย ฟูขึ้นแฟบลง ได้เร็วเพียงนั้น 
ได้มี ความสงบสุข ไม่หวั่นไหวไปตาม
อำนาจของอารมณ์ทั้งหลาย หรือ มาร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

Image by MabelAmber from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เปรียบดั่งเมล็ดพืชแห้ง..


เปรียบดั่งเมล็ดพืชแห้ง..
.
เมล็ดพืชแห้ง ที่ปราศจากน้ำ
ไม่สามารถงอกขึ้นมาเป็นต้นได้ ฉันใด
ความคิด ที่ปราศจากการยึดถือ
ก็ไม่สามารถงอกขึ้นเป็นความทุกข์ได้ ฉันนั้น
.
ผู้คนทั้งหลายต่างชื่นชมกับความคิดบวก และประณามความคิดลบ   
ทั้งที่ล้วนเป็นเพียงความคิด  เกิดและดับ มาและไปอย่างไร้ร่องรอย  
อยู่ที่ว่าใจจะหลงไปยึดติด หลงคล้อยตาม และขยายความคิดนั้นให้เพิ่มขึ้นหรือไม่
.
คนยึดความคิดบวก ก็ทุกข์แบบคนคิดบวก
คนยึดความคิดลบ ก็ทุกข์แบบคนคิดลบ
เมื่อหมดยึดก็หมดทุกข์  ที่เหลือคือใช้ความคิดด้วยความรู้เท่าทัน 
ให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อโลกโดยไม่ยึด  เท่านั้นเอง
.
รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

Image by MabelAmber from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา