บาปหนักที่สุดในโลก คือการไม่รู้ความคิดตัวเอง


บาปหนักที่สุดในโลก คือการไม่รู้ความคิดตัวเองนี่แหละ
จิตใจมันคิดแว๊บออกไป เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ
การไม่รู้-ไม่เห็น-ไม่เข้าใจนั่นแหละ มันเป็นบาปแล้ว
ทำไมจึงว่าเป็นบาป บาปเพราะมันดีใจเสียใจไปตามอำนาจความคิด
..เมื่อมันคิดปุ๊บ รู้ทันที การรู้การเห็นอันนี้
ท่านเรียกว่ากุศล หรือ ฉลาด หรือปัญญา..

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถ้าเราแก้ใจได้ ปัญหาก็ไม่มี


ปัญหาของคนเรา มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ
ปัญหาทุกอย่าง ถ้าเราแก้ใจได้ ปัญหาก็ไม่มี
ถึงมันจะมีปัญหา ก็เหมือนไม่มีปัญหา.. 
แม้แต่ความทุกข์ที่ร่างกาย ความป่วย ความเจ็บ 
ถ้าเราฝึกจิตให้วาง ถึงมีป่วย มีเจ็บ 
มันก็เหมือนไม่มีปัญหา 
เพราะจิตมันไม่ทุกข์เสียอย่าง 
เมื่อจิตมันปลง มันวาง 
มันไม่ยึดถือ มันก็ไม่ทุกข์
ไม่วุ่นวาย ไม่เร่าร้อน ไม่เดือดร้อน 
นั่นแหละคือมันหมดปัญหาได้

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ไม่ประมาท คือไม่ยึดติด


ไม่ประมาท

คำว่าไม่ประมาท ขององค์พุทธะ
คือ ทุกอย่างไม่ใช่สิ่งยึดติด 
อย่าประมาทของการเข้าไปหลงยึด หลงติด 
อย่าไปหลงมัน อย่าเป็นทาสมัน ไม่ใช่การยึดเกาะ 
ต้องไม่เกี่ยวเลยกับการเกิด การตาย การคอยอยู่
หรือ อินจัดเพลิดเพลินจริงจังในการใช้ชีวิต 
ใช้ชีวิตเป็นแบบไม่หลงนั้นแหละ ไม่ประมาท
การที่ไม่หลงนั้นแหละ คือ ไม่ประมาท 

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา