เพราะมีกายนี้
ความโลภก็เพื่อเรา
ความโกรธก็เพื่อเรา
ความยินดีในกามก็เพื่อตัวตน
เพราะมีกายนี้
ถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
ไม่มีอะไรที่โลภ ไม่มีอะไรที่โกรธ...
ไม่มีกามทั้งหลายเกิดขึ้น
เพราะมันมีแต่จิต
สภาวะธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้น

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ในโลกนี้มีแต่ "ทุกข์” สุขไม่มี

ในโลกนี้มีแต่ "ทุกข์” สุขไม่มี
มีทุกข์สองอย่าง คือ
ทุกข์ปกปิด กับ ทุกข์ไม่ปกปิด 
เราได้บ้านใหม่ ดีอก ดีใจ 
เราว่าเป็นสุข ที่แท้มันเป็นทุกข์ปกปิดน่ะ 
เราได้อยู่อาศัยสบายจริง 
แต่ว่าเราก็ต้องดูแล รักษาห่วงแหนต่างๆ 
นี่ ในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น สุขไม่มี 
เรา “หลง” ต่างหาก 
ว่าเราเป็นสุขอย่างนั้น เป็นสุขอย่างนี้ 
สุข มัน “สุขสมมุติ” มันไม่ใช่สุขแท้ 
ถ้าสุขแท้ มันอยู่ที่ใจของเรา 
แต่เราไม่เห็นหรอก

หลวงปู่เจือ สุภโร