คนโง่เขลาต้องการแต่จะกวาดบ้านคนอื่น


คนโง่เขลาต้องการแต่จะกวาดบ้านคนอื่น
คนฉลาดต้องการกวาดบ้านตัวเอง
เวลาเจอปัญหา
อย่าคิดว่าโลกให้แก่เราน้อยเกินไป
ให้คิดว่าเราหวังจากโลกมากเกินไป
ผิดคนอื่นเห็นได้เท่าภูเขา
ผิดของเราไม่เห็นแม้เส้นขน
ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน
ตดของตนดมได้ไม่เป็นไร

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
หนังสือพุดตานกถา

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพียงการอนุโมทนาเท่านี้


เมื่อใดก็ตามที่เราคิดถึงคุณความดีที่ผู้อื่นสั่งสมมา 
ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อย  
และเรารู้สึกอนุโมทนาอย่างจริงใจจากใจจริงๆ 
โดยไม่มีร่องรอยของความริษยา 
เพียงการอนุโมทนาเท่านี้
จะทำให้เราสั่งสมบุญกุศลราวกับ
เราได้ทำกุศลเหล่านั้นด้วยตนเอง

ลามะ ดิลโก รินโปเช

Image by Johnnys_pic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา