บริกรรมบทไหนให้ผลเหมือนกันใครจะบริกรรมภาวนากรรมฐานบทไหนอย่างไร
เมื่อสภาวะจิตสงบสู่ความเป็นสมาธิ ย่อมมีลักษณะเดียวกันหมด
เพราะฉะนั้น เราอย่าเอาตำรามาค้านกัน
ให้เอาสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบกัน
จึงจะลงเอยกันได้

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ทุกข์ไม่รู้จบเพราะมัวแต่แก้ภายนอก
นั่นก็ทุกข์ นี่ก็ทุกข์ มันไม่รู้จบ เหตุเพราะมัวเมาแก้ไขแต่ภายนอก
ภายในทำไมไม่แก้ไขบ้าง คิดอ่านบ้าง เสาะหาหนทางบ้าง 
แก้ไขใจของตนบ้าง เพราะใจภายในนี้มันจบลงได้

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

โลกนี้ไม่มีความสุขให้แก่ใครเลย          ผู้ใดที่คิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องมีความสุข อย่างนั้นอย่างนี้ คนผู้นั้นจะต้องผิดหวังอย่างที่สุด เพราะความจริงแล้ว ในโลกนี้เขาไม่มีความสุขให้แก่ใครเลย จึงให้ปล่อยปลดเปลื้องเครื่องรกรุงรังในหัวใจเสียให้หมด ปล่อยเสีย วางเสีย จะได้เบาสบายขึ้นบ้าง

                                                                                                 หลวงปู่แบน ธนากโร

ลมหายใจพาเข้าถึงความสงบได้ลมหายใจไม่เพียงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้เท่านั้น
หากยังสามารถพาเราเข้าถึงความสงบได้ด้วย
ทุกครั้งที่เราหายใจเข้า มิใช่ออกซิเจนเท่านั้นที่ถูกลำเลียงไปเลี้ยงร่างกาย
หากเราวางใจเป็น ลมหายใจเข้ายังนำความสงบเย็นไปบำรุงจิตใจเราด้วย
ขณะเดียวกันลมหายใจออกสามารถระบายความหม่นหมองขึ้งเครียด
ออกไปจากใจของเราได้อีกต่างหาก
แต่ความจริงดังกล่าวมักถูกมองข้ามไป
คนส่วนใหญ่จึงหายใจแบบทิ้งๆ ขว้างๆ อย่างน่าเสียดาย

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ต้องรู้ลมอยู่เสมอ มันก็ครองสุขได้ต้องรู้ลมอยู่เสมอ มันก็ครองสุขได้ 
จะเอามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ 
มันก็อยู่ที่ลมนี่แหละ 
ถ้ามัวแต่สนุก เพลิดเพลินจนลืมลม ก็จะหมดสุขได้ 
ฉะนั้นต้องรู้จักสังเกตลมเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา 
ต้องสนใจเขาบ้างว่า เขาอยู่อย่างไร 
อย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว 
เมื่อรู้จักความเป็นอยู่ของเขาแล้ว 
ทีนี้แหละจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่าง 
กายก็เบา ใจก็เบา จะสุขอยู่ตลอดเวลา

 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก