ถ้าเอาจิตไปจับอานาปานุสสติกรรมฐานเป็นปกติ
ถ้าเราเอาจิตไปจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน ไว้เป็นปกติ 
จิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก
แล้วก็จิตดวงนี้มันจะเอาอารมณ์เลวมาจากไหน 
อกุศลกรรมใดๆ ที่ไหนจะเข้ามาแทรกจิตได้...

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สติคือตัวสร้างความรู้สึกให้อยู่กับตัว
สติคือตัวสร้างความรู้สึกให้อยู่กับตัวตลอดเวลา 
ความรู้สึกอยู่ที่ไหน ใจก็อยู่ที่นั้น


หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ