จิตรู้แจ้งความเป็นจริง ก็ปล่อยวาง
ในเมื่อเรามาฝึกสติให้รู้ทันโลกอันนี้แล้ว 
จิตมันจะรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของโลก 
มันก็ปล่อยวาง
ถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับโลก มันก็..แตะๆ แตะๆ 
มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นแต่เพียงหน้าที่เท่านั้น 
แล้วมันจะจัดสรรตัวมันเอง
ว่าเรามีหน้าที่อย่างไร ควรจะรับผิดชอบอย่างไร 
มันจะปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย