อย่าเอากายแล้วทิ้งจิต          อย่าเห็นแก่ประโยชน์อันน้อยนิด แล้วทิ้งประโยชน์อันไพบูลย์ อย่าเอากายแล้วทิ้งจิต ปวดนั่นปวดนี่แล้วหงุดหงิดทุกข์ร้อน ไม่รักษาใจให้ผ่องใส เพราะเราให้ความสำคัญกับกายมากกว่าจิต เหมือนเอาขี้ ไม่เอาทองคำ ความปวดความเจ็บมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย มันเจ็บปวดก็เรื่องของมัน ไม่ใช่เรื่องของเรา ทุกข์ร้อนกับมันทำไม

                                                                                            พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ใจที่ไม่ได้รับการอบรม ย่อมมีภัยรอบตัว..ใจที่ไม่ได้รับการอบรม ย่อมมีภัยรอบตัว
แต่ส่วนมากก็เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวเอง
ถ้ายังไม่ได้อบรม ให้รู้เรื่องของตัวเองเสียบ้าง
ย่อมจะคิดตำหนิติชมสิ่งภายนอก
มากกว่าเรื่องของใจผู้ผลิตการติชมเสียเอง...
การอบรมใจ ก็เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวเองผู้ก่อเหตุ..

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ความเมตตาตนเองอย่างถูกต้อง...ความเมตตาตนเอง อย่างถูกต้อง 
มีความสำคัญมิได้น้อยกว่า ความเมตตาทั้งหลายอื่น
ความเมตตาตนเอง คือ ความระวังรักษาจิตของตน 
ให้มีความสุขสงบ ความผ่องใส ไกลจากความทุกข์ร้อน
อันเกิดจากอำนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก