รู้ทันมันก็ดับลง
ตัวสติน่ะ รู้ทันมันก็ดับลง 
ไม่ได้ดับยากหรอก
ตัวสตินี่มันพร้อมกัน
คิดผิดก็ตาม สติมันรู้แล้วก็ดับ 
คิดถูกก็ตาม พอใจก็ตาม 
ไม่พอใจก็ตาม 
มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้
พร้อมดับลงกับที่นั่นแหละ


หลวงปู่แหวน สุจิณโณ