การใช้ทุกข์ดับทุกข์


การใช้ทุกข์ดับทุกข์ คือ 
การที่เราเอาใจที่กำลังเป็นทุกข์มาพิจารณา 
ตั้งใจมองเข้าไปในความทุกข์
แล้วจะพบว่าความทุกข์นั้นหายไป 
ทั้งนี้สาเหตุแห่งการทุกข์ใจมาจาก
การที่เราเอาใจไปจดจ่อกับคน
หรือเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ เราจึงเป็นทุกข์ 
แต่เมื่อเราหันมามองเห็นใจที่แท้จริง
โดยไม่สนใจเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ทุกข์จึงดับ 
เช่นนี้เรียกว่าวิธีการใช้ทุกข์ดับทุกข์

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

Photo by Godwin Angeline Benjo on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องมองดูจิตเสมอ


เมื่อเราไปประสบอะไรทั้งหมด 
เราอย่ามองเหตุการณ์ 
ต้องมองดูจิตเสมอ

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

Image by Nietjuh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา