การฝึกสติด้วยอานาปานุสสติ          ขอยืนยันว่า การฝึกสติจักต้องอาศัยอานาปานุสสติเป็นหลักสำคัญ แต่มิใช่ทำอย่างเคร่งเครียด หากแต่มีสติรู้อยู่เนือง ๆ การเผลอจักมีบ้างเป็นของธรรมดา ถ้าเผลอรู้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ ให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ ทำบ่อย ๆ เข้า จิตก็จักชินในการรู้ลมหายใจเข้า-ออก สติ-สัมปชัญญะก็จักดีขึ้นตามลำดับ

                                                                                                สมเด็จองค์ปฐม

ทำลายศีล ๕ ต้องลงนรกถ้าเรามีความจำเป็นต้องทำลายศีล ๕
เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงนรกก่อน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

บุญคุณต้องทดแทน...


บุญคุณต้องทดแทน
ความแค้นต้องสละ
เห็นแก่ตัวต้องเอาชนะ
เห็นแก่พระต้องให้อภัย

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี