ค้นพบ “ทองคำแท้” ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัว


ถ้ายอมกะเทาะเปลือกแห่งทิฐิ 
ความยึดถือติดมั่น 
รั้นดื้อถือในความคิดเห็นของตน 
หรือสลัดอัตตาตัวตนทิ้งไป 
ทำตนเป็นคนเล็กคนน้อย 
อ่อนน้อมถ่อมตน 
วางตนเป็นคนธรรมดาสามัญ ไม่ยโสโอหัง 
ปล่อยวางหัวโขนอย่างรู้เท่าทันโลกธรรม 
เดินอยู่บนวิถีทางแห่งปัญญาและความเรียบง่ายแล้ว 
คนเช่นนี้ก็จะสามารถค้นพบ “ทองคำแท้” 
ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวตนของตนได้เสมอ 
โดยมิพักต้องรอให้ใครต่อใครช่วยกะเทาะแต่อย่างใด

ท่าน ว.วชิรเมธี

Image by Kanenori from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพียงแต่ “รับรู้ รับทราบ”


เวลามีสติสมบูรณ์ เราจะไม่โกรธ 
ความโกรธมาทีหลัง มาแล้วก็ไป 
แต่ที่คนเรายังโกรธไม่หาย
เพราะเราคอยเติมเชื้อไฟให้มันเอง 
ถ้าทำความรู้สึกตัวทัน 
ในเมื่อเรารู้ว่าความโกรธทำให้เหนื่อย 
แทนที่จะเป็นผู้โกรธ 
เราก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ดูความโกรธ 
ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น 
เราไม่ต้อง “เป็น” สิ่งนั้นตามไปด้วย 
เพียงแต่ “รับรู้ รับทราบ” เท่านั้น 
.
ทุกวันนี้แม้ว่าร่างกายของ “อาจารย์กำพล”จะพิการ 
แต่ความจริงผมไม่ใช่ “อาจารย์กำพล” 
เป็นเพียง “ผู้ดูอาจารย์กำพล”
ใจผมก็ไม่พิการและไม่ทุกข์ตามร่างกายที่พิการนั้น...
.
ผมลาออกจากความทุกข์ได้เพราะธรรมะ 
แล้วจะไม่ให้บอกต่อได้อย่างไรว่า 
“พุทธศาสนาคือแพทย์ทางรอดของจริง!”

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม


Image by paulbushart from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา