เพื่อให้เห็น "จิตแท้" ของตนเอง


...ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เห็น "จิตแท้" ของตนเอง.
....."ศีล สมาธิ ปัญญา" นั้น...... 
ยังไม่ใช่แก่นศาสนา หรือตัวศาสนา 
......แต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนา
......"ศีล สมาธิ ปัญญา" เป็น “มรรค” 
อันแปลว่า "หนทาง"
......ตัวศาสนา คือ "ความสงบระงับ" 
อันเกิดจาก "ความรู้เท่าในความเป็นจริง".... 
ในธรรมชาติของความเป็นจริง.....ที่เกิดอยู่เป็นอยู่......

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by anaterate from pixabay

จากเพจ พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ภูผาแดง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ไม่ควรรอเวลาให้ความตายมาถึง


ถ้ารู้ความจริง ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว 
สิ่งที่น่ากลัวจริงๆ คือการที่ต้องกลับมาเกิด
______________________________________

ความตายเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต้องเจอ 
หนีไม่พ้น เมื่อรู้ว่าจะต้องตายแน่นอน
ก็ไม่ควรประมาท เร่งปฎิบัติเรียนรู้ กาย-ใจ 
จนวาง กาย-ใจ นี้ได้ 
แล้วจะถือว่าเราได้เตรียมตัวก่อนตายแล้ว 
หลังความตายก็จะไม่กลับมาเกิดอีก 
เพราะจิตได้คลายความยึดมั่นแล้วจากธาตุ 4 ขันธ์ 5 
.
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัว จริงๆ ต้องเตรียมตัวก่อนตาย 
ไม่ควรรอเวลาให้ความตายมาถึง
รีบเรียนรู้กายเรียนรู้ใจ จนปล่อยวางได้จริงๆ
เมื่อถึงเวลานั้น ความเป็นความตายจะมาถึง
ก็ไม่ได้สนใจแล้ว เพราะรู้แล้วว่าอะไรตาย
อะไรไม่ตาย ที่ตายเป็นเพียงร่างกายของจิต 
.
จิตไม่ได้ตาย ถ้าจิตเข้าสู่อริยมรรค 
อย่างน้อยพระโสดาบัน
ภพชาติที่ยังเหลือ ก็ไม่เกิน 7 ชาติ 
ถ้าโชคดีเข้าสู่พระอรหัตตผล 
เมื่อถึงตอนนั้น การเสียชีวิต ก็ไม่เสียดายแล้ว
กับร่างกายเน่าๆ นี้ 
.
ให้ฝึกฝนเรียนรู้ สังเกต
และชำเลืองรู้ จนรู้หายสงสัยและอิสระขึ้นนะ
.
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by anaterate from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา