ใจที่แท้จริงไม่เป็นอะไร... การที่เราทำจิตให้สงบก็เพื่อให้รู้จักใจ
รู้จักว่าใจอยู่ที่ไหน ใจมีลักษณะเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ว่า...เพื่อลม เพื่อพุทโธอย่างเดียว
ลมก็เพื่อเข้าไปหาใจ พุทโธก็เข้าไปรู้ใจ เข้าไปดูใจ
เมื่อเห็นใจ รู้จักใจดีแล้ว...
ก็จะรู้ว่าใจที่แท้จริงไม่เป็นอะไร
ไม่เป็นสัตว์ ไม่เป็นบุคคล ไม่เป็นตัวตน 
ไม่เป็นเรา ไม่เป็นเขา ไม่มีกู ไม่มีมึง 
มีแต่รู้เท่านั้นแหละ...

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

พุทโธ
พุทโธ
อยากได้ความรู้
ก็จงดูภายใน
อยากได้ปัญญา
ก็จงเปิดตาใจ...
เอาพุทโธนอก
ไปล่อพุทโธใน
เมื่อพุทโธเกิดแล้ว
จงทิ้งพุทโธไป


พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

คนดูตัวเอง ไม่ตกต่ำคนดูตัวเอง ดูในกายใจของเราเองนี้
ไม่เพ่งโทษคนอื่น
นั้นแหละเขาจะเจริญรุดหน้าไปเรื่อย 
ไม่ตกต่ำเลย เชื่อเถอะ


หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

งานของศาสนาดีกว่างานทางโลก
งานของศาสนาดีกว่างานทางโลก 
งานทางโลก ทำไร่ ทำนา หลายร้อยปี 
ทำแล้ว ก็ตกเป็นของคนอื่นหมด 
ส่วนงานทางศาสนา เช่น ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
เพียงแม้เล็กน้อย ชั่วครู่ยามต่อวัน 
กลับให้กุศลเป็นผลบุญ อยู่นานตั้งกัปทีเดียว


หลวงปู่หลุย จันทสาโร