เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ฉลาดในการหยุดคิด          เรามาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อจะฝึกใจเราให้เกิดกุศโลบาย คือฝึกฝนให้ฉลาด ให้ฉลาดในการหยุดคิด เพื่อไม่ให้วุ่นวาย เมื่อเราภาวนาหนักเข้าๆ มันก็หยุดคิดได้ ฉลาดขึ้นมาได้ ตัดกรรม คือ ความทุกข์ใจได้ 
          ธรรมะก็มีเท่านี้เองที่จะทำใจเราให้เป็นกลาง ทำใจของเราให้เยือกเย็น ทำใจของเราให้เป็นกลางก็คือ ทำใจให้ว่าง ทำใจให้สว่าง ทำใจให้เฉย ให้สงบ..

                                                                                              หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ