รู้ซื่อๆ


รู้ซื่อๆ
นี่คือการปฏิบัติแบบไม่ต้องทำอะไร
แค่ "รู้ซื่อๆ"
เพราะผลคือวันพรุ่งนี้
และอย่าไปสนใจ
สิ่งที่เคยเกิดแล้วว่าจะต้องเกิดอีก
เพราะผลที่เคยเกิดแล้วคือวันเมื่อวานนี้
ดังนั้น ปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้น
นั่นคือของจริง
ทำไมไม่รู้ เย็น ร้อน อ่อนแข็ง
ของที่มีจริงก็รู้ไป
รู้ธรรมชาติไป
นั้นคือการปฏิบัติแบบฝึกรู้

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by iemlee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตใจเราต่างหาก ที่ไปวุ่นวายกับเขา


ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็น "สิ่งถูกรู้" ทั้งนั้น
เราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ถูกรู้
เพราะสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่มีตัวตนเลย
เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป
มีแค่รู้ เฉพาะที่รู้ของเรานี่แหละ 
รู้นี้รู้เดียวนอกนั้นไม่มี นอกนั้นไม่เป็นผู้รู้เลย
เป็นสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ทั้งหมด 
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ของมันอย่างนั้น
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดทั้งหมด
แม้แต่อารมณ์ต่างๆ ก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 
.. ไม่ได้มาทำร้ายจิตใจเราเลยน่ะ
จิตใจเราต่างหาก ที่ไปวุ่นวายกับเขา
เพราะฉะนั้น เมื่อเราดับความวุ่นวาย
ของจิตเราได้มันก็สบาย 
ตัดภพตัดชาติไปได้เยอะเลย

ลุงหวีด บัวเผื่อน

Image by footiechic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา