คนส่วนใหญ่ก็มักมองข้ามการเข้าใจตนเอง


อย่าว่าแต่การพยายามเข้าใจคนอื่นเลย
แม้แต่การเข้าใจตนเอง 
ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักมองข้าม 
มัวแต่เสาะแสวงหาคนที่รู้ใจตน 
อยากได้เพื่อนที่รู้ใจตน
คู่ครองที่รู้ใจตน ลูกน้องที่รู้ใจตน ฯลฯ
แต่กลับละเลยที่จะรู้ใจตนเอง 
เมื่อความโกรธเกลียดเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทัน
ปล่อยให้ความทุกข์เล่นงานจิตใจ 
หากใจของเรา เราเองยังไม่รู้
จะหวังให้คนอื่นมารู้ใจเราได้อย่างไร

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by Pexels from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

ถ้าเราสามารถทำใจ


มนุษย์จะมีความสุข
อย่างสงบประณีตได้มากขึ้น
ถ้าเราสามารถทำใจ
ให้ยินดีต้อนรับความขมขื่น 
และไม่เพลิดเพลิน
ในความชื่นสุขให้มากนัก 
อย่างน้อยก็ทำใจมิให้ปฏิเสธ
ความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

พระอานนท์ พุทธอนุชา

โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

Image by Silentpilot from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา