ให้รู้เท่าทันความรู้สึกที่ว่าฉันได้ทำบุญ


ถ้าเราเป็นนักภาวนา เมื่อมีโอกาสได้ทำบุญทำทาน
ขอให้รู้เท่าทันความรู้สึกที่ว่าฉันได้ทำบุญเสียด้วย
รู้ให้เท่าทันความฟูของใจ
รู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอะไร
แต่ให้เห็นเพียงว่า เราได้สละความยึดถือออกไป
แม้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อย ใจที่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างนี้
ย่อมไม่ฟูขึ้น (บุญ) แต่จะกว้างและโปร่งโล่งเบา (กุศล)
อันเป็นฐานเสริมในการภาวนาของเราเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by GLady from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

คนที่มีความอ่อนน้อม ย่อมส่อถึงความเป็นคนดีภายใน


คนที่มีความอ่อนน้อม
ย่อมส่อถึงความเป็นคนดีภายใน 
ตรงกันข้าม ถ้าเป็นคนแข็งกระด้าง
ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม 
ย่อมประสบความหายนะ 
ท่านสอนให้เราไปดูตัวอย่างรวงข้าวในนา 
ตามธรรมดารวงข้าวมีเมล็ดเต็มอ้วนภายใน 
มักอ่อนรวงลงเสมอ 
ส่วนรวงใดลีบไม่มีเนื้อภายใน 
มักชูรวงแข็งกระด้างไม่อ่อน 
เปรียบเหมือนคนอ่อนน้อม
ซึ่งแสดงว่ามีความดีภายใน 
ส่วนคนแข็งกระด้างแสดงว่าภายในลีบ
ไม่มีน้ำหนักแห่งความดีเลย 
มนุษย์จึงควรสำนึกในข้อนี้ 
และประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ 
จะถึงความเจริญไม่หยุดยั้ง

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

Image by manseok_Kim from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา