ตัวปฏิบัติ คือ การไปเห็นจิตที่มันคิด


หลวงพ่อเทียนบอกว่า 
การรู้กายเคลื่อนไหว ยังไม่ใช่ตัวปฏิบัตินะ
ตัวปฏิบัติ คือ การไปเห็นจิตที่มันคิด 
นั่นคือตัวปฏิบัติที่แท้จริง 
ฉะนั้น การไปเห็นจิตมันคิด เห็นความคิด
เห็นกิเลสที่มากับความคิด 
พวกนี้เป็นตัวปฎิบัติที่จะสามารถละเหตุของความทุกข์
คือ สมุทัยได้ 
.
การรู้กายที่มันเคลื่อนไหว 
คือ การกระตุ้นจิตให้ตื่น 
ถ้าจิตไม่ตื่น กิเลสมันจะตื่น 
ถ้ากิเลสตื่น มันก็จะเป็นใหญ่เหนือจิตใจเรา 
การรู้การเคลื่อนไหว เป็นแค่เหตุ 
นำไปสู่การเห็นการคิดเป็นผล 
.
เมื่อใครฝึกเจริญสติ"ดี"แล้ว 
ท่านบอกไปดูความคิดเลยก็ได้ 
เน้นว่า ต้อง "ดีแล้ว" นะ 
คือ ผ่านความหลงแล้วจิตตื่นมา
แล้ว จึงค่อยไปดูความคิด 
ถ้าไปดูความคิด สติยังไม่ตั้งมั่นพอ
มันจะไปไม่ถึงจิต มันจะไม่ใช่การตื่นรู้ 
แต่มันจะกลายเป็นการใช้ความคิดเข้าไปรู้ 
เป็นเรื่องของสมอง ไม่ใช่จิต 
แต่ถ้ารู้สึก "สัมผัสรู้" ปุ๊บนี่ จิตมันจะดีดตัวออกมา 
เป็นผู้รู้ทันทีเลย
เรียกว่าเป็นวิปัสสนา แปลว่า รู้ ดู เห็น"

อ. กำพล ทองบุญนุ่ม 

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา