ออกจากความคิดคือการออกจากทุกข์ออกจากความคิดนั่นแหละคือการออกจากทุกข์  
วางความคิดนั่นแหละคือวางอารมณ์...  
การมารู้อยู่กับกายกับจิตอย่างต่อเนื่องนี้เป็นการพัฒนามรรค
หากปัจจัยที่ทำเกิดความต่อเนื่องก็จะกลายเป็นผล
ไม่หลงเข้าไปในความคิด  ไม่ยึดติดรูปนาม  
มีความรู้ตัวตื่นตัวอยู่เสมอ  
เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายและจิตตามความเป็นจริง  
นั่นแหละคือการมีจิตเป็นกลาง

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ระลึกถึงกายใจ คือธรรมะโดนใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตเราเป็นแค่ธาตุรู้จิตเราเป็นแค่ธาตุรู้ มีแค่ธาตุรู้ สัมผัสรู้ 
นี่คือ จิตเราจริงๆ สิ่งที่มันไปปรุงแต่งนานานั้น 
มันไม่ใช่จิต มันเกี่ยวกับสังขาร 
สังขารเขาเรียกว่า เป็นมหาโจร โจรห้าร้อย 
ทุกข์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นแหละ 
เขาเรียกมหาโจร ทำให้เราต้องเป็นทาสของมัน 
เป็นทาสของสังขาร ...

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อจิตคิด จิตรู้ ก็ถูกทำลายเมื่อจิตคิด จิตรู้ ก็ถูกทำลาย
บรรดานักคิดทั้งหลาย 
ถ้าเข้าใจตนเองได้ว่า
ตนกำลังฝันทั้งที่ลืมตาตื่น
ตนกำลังหลงอยู่ในโลกของความคิด
เพียงรู้ทันเท่านี้ ก็รู้แล้ว
และเมื่อรู้แล้ว 
ก็อย่าหลงไปคิดต่อไปอีก
ว่า รู้เป็นอย่างไร .. ที่รู้นี้ ถูกหรือไม่ถูก
เพราะจะหล่นไปสู่ความผิดพลาดในทันที 
คือหลงเข้าไปในโลกของความคิดอีกรอบหนึ่ง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ใช่เพ่ง แต่ใส่ใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าความราู้สึกตัวออกหน้า ความคิดทำร้ายไม่ได้แรกๆ คนทั่วไปธรรมดานั้น
ความคิดจะออกหน้า ความรู้สึกตัวจะอยู่ล้าหลัง
ที่นี้พอเร้าความรู้ตัวขึ้นมา ความรู้สึกตัวจะเริ่มกวด กวดมาคู่เคียง
ในที่สุด ความรู้สึกตัวจะออกหน้า แล้วความคิดจะแผ่วๆ อยู่ข้างหลัง
ความคิดที่แผ่วๆ นั้นชัดเจนเหมือนเดิม คมคายเหมือนเดิม
แต่ไม่ทุกข์ เพราะไม่มีกิเลส ปกติคนเรานั้นพอคิดก็เริ่มทุกข์..
แต่ถ้าความรู้สึกตัวออกหน้า ความตื่นตัวออกหน้านี่
ความคิดมันทำร้ายเราไม่ได้เลย..

ท่านเขมานันทะ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้สบายๆ แต่ไม่หยุดรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรู้ว่าเผลอบ่อยๆ คือการรู้สึกตัวบ่อยๆการรู้ว่าเผลอไปบ่อยๆ มองอีกมุมหนึ่ง
มันก็คือการรู้สึกตัวได้บ่อยๆ นั่นเอง
จิตใจที่กำลังรู้สึกตัวอยู่นี่แหละ
ที่เป็นจิตใจของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
หากใครสามารถตามรู้ได้บ่อยๆ ว่าเราเผลอไปแล้ว
เพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่า คนนั้นได้หยั่งรากลงสู่วิถีชีวิตใหม่
ที่เป็นวิถีของชีวิตที่ รู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวันนั่นเอง

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราภาวนา ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัวตลอดเวลาเราภาวนา ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัวตลอดเวลา 
ไม่ใช่เพื่อจะเอาใจที่ไม่หลง
เราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาของมัน 
คือ หลงก็บังคับไม่ได้ ไม่อยากให้หลงก็ทำไม่ได้ 
อยากรู้สึกตัวนานๆ ทำไม่ได้ 
หลงเกิดดับ สติเกิดดับ สมาธิเกิดดับ 
เราต้องการเห็นตรงนี้ต่างหาก 
เห็นตรงนี้ได้แล้ว ใจนะ ยอมรับความเป็นธรรมดาของมัน 
ยังไม่ต้องได้มรรคผลหรอก ใจก็ร่มเย็น

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไม่ใช่ภาวนาเพื่อไม่มีความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ก็สอบตกทั้งสิ้นให้ระวังโลกธรรม ๘ 
เกี่ยวกับคําสรรเสริญและนินทาให้มาก 
ดูอาการจิตเข้าไว้ในยามถูกกระทบ 
อย่าลืมว่าเป็นข้อสอบของจิต 
จักมีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ 
ก็สอบตกทั้งสิ้น

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๗
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การภาวนามีสองทาง เพื่อหลุดพ้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายังไม่รู้ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆฝึกดูไปบ่อยๆ ถ้ายังไม่รู้ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆ 
ดูไปในขณะที่ ทั้งหลง ทั้งลืม ทั้งรู้นั่นแหละ 
แต่ที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์จากตัวเรา 
เราจะรู้ถี่ขึ้น จนเมื่อสติมันต่อเนื่องจริงๆ ก็เรียบร้อย 
คือเมื่อนั้น จิตจะยอมรับความจริงว่า 
อะไรๆ ก็เป็นเช่นนั้นเอง จิตก็จะปล่อยจะคลาย 
มันจะถอนออกไม่อยากไปยึดอะไร

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉัตฺตสุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การเดินทางแสวงบุญ ไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเรา
บุญ คือ ชื่อของความสุข 
และอย่าลืมว่า การเดินทางแสวงบุญ
ไม่ใช่การไปหาสิ่งนอกตัวเรา
ที่แท้เป็นการแสวงหาโอกาสบำรุงบุญ
ซึ่งอยู่ในใจเราตั้งแต่ยังไม่ออกเดินทาง

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิหัวตอ ไม่เกิดปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งๆเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อศึกษาเล่าเรียน
ทำการทำงาน ตั้งหลักปักฐาน มีครอบมีครัว มีลูกมีเต้า
แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายไป
ถ้าเราเกิดมาเพียงแค่นั้น ก็เท่ากับว่า
เกิดมาเพื่อเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเท่านั้น
เป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งๆ ไม่พ้นโลกนี้ไปได้

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นการตัดปัญหาที่ต้นน้ำการส่งจิตไปข้างนอกมีแต่พบกับปัญหา ทุกข์ไม่จบสิ้น ..
การไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเป็นการตัดปัญหาที่ต้นน้ำ 
เป็นการตัดทางลำเลียงไม่ให้ต้นไม้แห่งกิเลสเติบโต  
เพราะอารมณ์รออยู่ข้างนอก 
ถ้าเราไม่ปล่อยจิตออกไป อารมณ์จะทำอะไรได้  
“ปล่อยโลกไว้อย่างนั้น เพียงแต่เราอย่าปล่อยจิตออกไปเท่านั้นเอง"

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิภาวนา คือนั่งอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ห้ามคิดว่าเราได้อะไรแล้วบ้างในระหว่างการปฏิบัติธรรม 
ห้ามคิดว่าเราได้อะไรแล้วบ้าง 
แต่จงคิดเพียงว่าเราทิ้งอะไรไปแล้วบ้าง

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อติดอยู่ในสุข ไม่พ้นทุกข์เมื่อติดอยู่ในสุข ไม่พ้นทุกข์ 
ไปยึดเอาสุขเวทนา ทุกขเวทนาก็ตามติด..
แยกกันไม่ออกเพราะเหตุเนื่องมาจากของไม่เที่ยง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..
ทุกข์ๆ สุขๆ เหล่านี้มันเป็นของคู่กัน มาด้วยกัน 
หากวางสุขไม่ได้ ทุกข์ก็วางไม่ได้
หากเราติดสุข ก็คือติดทุกข์นั้นเอง 
หากเราหลงสุข ก็คือหลงทุกข์นั้นเอง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรู้ต้องอดทนต่อความปรุงแต่งจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การฆ่าตัรหา คือฆ่าใจเจ้าของ
แดนเกิดของตัณหาก็คือความอยาก
แดนดับของตัณหาก็คือการปล่อยการวางลง..
การฆ่าตัณหา ไม่ให้ไปฆ่าสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวของเรา
ให้ฆ่าจิตฆ่าใจเจ้าของ ไม่ให้มันไปยึดไปถือ
ทุกสิ่งทุกอย่างสารพัด ในโลกนี้และโลกหน้า
ตัดจิตตัดใจไม่ให้มันเข้าไปพัวพัน
อยู่กับสมมุติบัญญัติของโลก
เท่านั้นก็เป็นอันว่าตัดกิเลสตัณหาได้


หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ารู้ก็ไม่ทุกข์
จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ตามรู้ความคิด เป็นสมาธิได้
คนเราเมื่อมีความคิด แต่เราทำสติตามรู้ความคิดตลอดเวลา 
โอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิย่อมมีได้ 
ถ้าหากว่าเราตามความคิดไป 
ถ้าปรากฏว่า กายเบา จิตเบา กายสงบ จิตสงบ 
ก็ส่อแสดงให้เห็นว่าจิตของเรากำลังเริ่มสงบแล้ว..

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จิตที่รู้สึกตัว ย่อมเป็นอิสระจากทุกข์เรือที่ตรงไปตามเข็มทิศ .. เมื่อเจอพายุหรือสิ่งรบกวน
ไม่หวั่นไหวออกไปนอกเส้นทาง  ย่อมถึงจุดหมายได้ฉันใด
จิตที่รู้สึกตัว .. ไม่ว่าสภาวธรรมใดเกิดขึ้น
ไม่ยึดมั่น จึงไม่หวั่นไหว ย่อมถึงจุดหมาย
คือ ความเป็นอิสระจากความทุกข์
พบความสุขที่แท้จริงได้ฉันนั้น

พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อจิตถอนตัวจากอารมณ์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำดีแล้วทุกข์ เพราะยึดเคยไหม ทำดีแล้วทุกข์ ทำดีแล้วต้องสุขซิ
ทุกข์เพราะอะไร เพราะไปยึดไปหวัง
แล้วต้องทำอย่างไร ก็ทำดีต่อไปซิ
ทันทีที่ทำดี ก็รู้สึกอิ่มใจใช่ไหม
ส่วนผลไม่ต้องไปคาดหวัง มันเกิดของมันเอง

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อรู้สึกตัว ไม่คิดนอกตัว จิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัว ไม่คิดออกนอกตัว
ก็จัดว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติ
ซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วในจิตของมนุษย์ทุกคน
แต่คนส่วนมากไม่เข้าใจ 
(คิดว่า) สมาธินั้นเป็นของที่จะต้องทำหรือจะต้องสร้างขึ้น 
จึงพากันบังคับจิตหรือหาวิธีต่างๆ นานา
เพื่อที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิ 
ซึ่งส่วนมากจะทำให้เกิดนิวรณ์ได้ง่าย
หรือไม่ก็จะทำให้จิตนั้นนิ่งเงียบ ลงสู่ภวังค์ไป 
ไม่เกิดปัญญาแต่อย่างใด..

หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราต้องทำทุกที่ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ที่จริงแล้วนิพพานนั้นอยู่ตรงหน้าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงนิพพานสักที 
ที่จริงแล้วนิพพานนั้นอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละ 
แต่เราคลาดกับมัน มองไม่เห็นมันอยู่นั่นเอง
เป็นเพราะอะไร? 
ก็เพราะจิตเราเต็มไปด้วย
ความต้องการหรือตัณหา
เมื่อตัณหาสิ้นสุด เราก็จะเป็นอิสระ..

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิด..ถ้าจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิด 
ความเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้น 
ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเอง
คิดไปตามสัญญาที่เพี้ยนๆ ของเราเอง 
ความเคยชินมันไปหมายว่า นี่เรา..ไอ้โน่นเรา ไอ้นี่เรา 
..ก็คิดไปตามการหมายรู้ว่ามีเราขึ้นมาจริงๆ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกชั่วขณะของชีวิตคือการฝึกฝน


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติมิใช่เพื่อหยุดคิดการปฏิบัติไม่ได้มาทำให้เขาหยุดคิด 
แค่“ไม่ยึดถือคิด”ต่างหากล่ะ 
เมื่อไม่ยึดถือ คิดให้ตายก็ไม่ทุกข์..

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ซื่อๆ ความหลงจะกลายเป็นความรู้อย่าให้มันหลงฟรีๆ เวลาใดมันหลง “รู้สึกตัว” เข้าไป..
ถ้ามันหลง เป็นความหลง ก็หลงเรื่อยไป
ความหลงก่อเกิดเป็นความหลง ความทุกข์เกิดเป็นความทุกข์ได้
ความโกรธเกิดเป็นความโกรธได้
ถ้าเรา “รู้ซื่อๆ” มันจะเป็นไม่มีค่า
ความหลงกลายเป็นความรู้ไปเลย เป็นปัญญาไปเลย
ปัญหาเป็นปัญญาไปเลย เราฝึกหัดอย่างนี้ ฝึกหัดให้เป็น.. 

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สำคัญว่าตนดี จะไม่เห็นความไม่ดีในใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็นคิด...ชีวิตมันก็เปลี่ยนถ้าเรากำลังเจริญสติ 
แต่เรามีปัญหาเรื่องความคิดมากของเรา 
เราก็อย่าไปห้ามความคิดมัน...
แต่ว่าเราอย่าเข้าไปอยู่ในความคิด..
ให้ “รู้ทันความคิด” เวลามันคิดปั๊บ เรามีสติรู้ปุ๊บ.. 
หลวงพ่อเทียนก็บอกเอาไว้ 
ถ้าหากว่าเราเจริญสติ เห็นความคิดบ่อยๆ ..
รู้ทันความคิดบ่อยๆ  รู้อย่างต่อเนื่อง
วันหนึ่งมันจะเกิดสภาวะที่มันแตกโพละออกมาเลย.. 
เป็นการปฏิวัติชีวิตใหม่ เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริง 
ตรงที่เรา “เห็นคิด...ชีวิตมันก็เปลี่ยน”

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จุดหมายของการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจิตสงบจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ
เพื่อให้เข้าใจกายและใจว่า อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์
คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
.. ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจิตสงบ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาแต่ดี 
ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันดียิ่งขึ้น
..ปฏิบัติเพื่อให้มันเห็นความจริงยิ่งขึ้นๆ แล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นๆ 
...ยิ่งปฏิบัติมากขึ้น เข้าใจความจริงมากขึ้น 
จะเบาสบายมากขึ้นไปด้วย 
ที่เราหนักเพราะว่าเราแบกเอาไว้

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ชีวิตเป็นเพียงกระแสปรากฏการณ์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของนักภาวนาต้องฝึกตนให้เกิดความเข้มแข็งภายใน 
ความนิ่งสงบและความสุข
เพื่อให้เห็นกายและจิตอย่างชัดเจน 
แล้วเราจะค้นพบด้วยตัวเองว่า 
ชีวิตเป็นเพียงกระแสของปรากฏการณ์
โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
นี้คือหนทางสู่ความหลุดพ้น
ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา