ชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นที่อายุเท่าไร


ชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นที่อายุเท่าไร
แต่อยู่ที่ว่า สามารถออกจากความคิดปรุงแต่ง 
มาอยู่กับปัจจุบัน และพร้อมเคลื่อนไปกับปัจจุบันเมื่อไร
เพราะทุกวันนี้คนเรา ตั้งแต่เด็ก จนโต จนแก่เฒ่า 
ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ แต่อยู่ในความคิดฝัน

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by kinkate from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา