อย่าไปหนีความไม่สงบถ้าไม่สงบ เราก็พิจารณาความไม่สงบ 
ว่ามันเป็นอย่างไร จึงไม่สงบ
ภาวนาไปกับความไม่สงบนั่นแหละ หนักเข้าๆ มันก็สงบไปเอง
อย่าไปหนีความไม่สงบ อย่าไปกลัวความไม่สงบ
เราก็ต้องต่อสู้กับความไม่สงบนั้น
ผลที่สุดความไม่สงบก็กลายเป็นความสงบขึ้นมา

 หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ