จิตว่างจากการยึดถือ
เมื่อใดบุคคลมาเห็น สักแต่ว่าได้เห็น
ฟังสักแต่ว่าได้ฟัง รู้สักแต่ว่าได้รู้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ สักแต่ว่าเกี่ยวข้อง 
ไม่หลงใหล พัวพันมัวเมา
เมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากการยึดถือต่างๆ 
ปลอดโปร่ง แจ่มใส เบิกบานอยู่


จากหนังสือ คำตรัสของพระพุทธเจ้า โดยนิดดา หงษ์วิวัฒน์

สติมีหน้าที่ระลึก ไม่ใช่กำหนด
คำว่า “รู้สึกตัว” ก็คือไม่เผลอไป 
ไม่ใจลอยไป กับไม่ไปเพ่งเอาไว้ 
แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกาย 
รู้สึกถึงความมีอยู่ของใจ 
คำว่ารู้สึกถึงความมีอยู่ของกาย ...
รู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนี่แหละ
คือหน้าที่ของสติ 
สติมีหน้าที่ระลึก 
สติไม่ได้มีหน้าที่กำหนด


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช