ใจเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดใจเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมด
ถ้าเราคุมใจให้สงบ 
ไม่วุ่นวายส่งส่ายได้แล้ว 
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 
ปวดนั่นปวดนี่ 
จะหายไปโดยไม่รู้ตัว

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี