จุดมุ่งหมายของการภาวนา


จุดมุ่งหมายของการภาวนาแท้ 
คือ การพิจารณาเห็นอัตภาพขันธ์อันนี้
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
มีสภาวะเกิดดับอยู่อย่างนั้น 
จนจิตสลดสังเวชเบื่อหน่าย 
คลายความกำหนัดยินดีในรูปนาม 
ปล่อยวางอุปาทานเสียได้ 
ด้วยอำนาจวิปัสสนา 
นั่นจึงจะเรียกว่าภาวนา

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เลิกให้ค่า คือเลิกหลงอารมณ์


อารมณ์ สุข ทุกข์ รัก โลภ
โกรธ หลง..มิได้มีอยู่จริง..
เป็นเพียงสมมุติ ที่ความคิดไปให้ค่า
ขณะที่จิตสัมผัสรับรู้สิ่งที่ถูกรู้
สิ่งที่ถูกรู้นั้น..
เพียงวูบหนึ่งที่ปรากฏแล้วหายไป
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆ
แม้สิ่งที่เข้าไปรู้ก็ดับหายไปพร้อมกัน
เมื่อเธอเห็นความจริงนี้
สุข ทุกข์ จะไม่มีในที่ไหนๆ
จะไม่มีใคร ไปสุข ไปทุกข์

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา