เชื่อธรรม ธรรมคุ้มครองใจ


ถ้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า 
ที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมา 
ท่านก็จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองใจ 
ใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุข 
ไม่กระวนกระวายส่ายแส่ 
มีแต่เสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวง
ไม่ชมสิ่งนั้นว่าดี ไม่ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่ว 
จนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตาม 
ซึ่งไม่ใช่ทางนักปราชญ์ท่านดำเนินกัน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Image by Bru-nO from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาความคิดที่จะ “ได้” เป็นของหนัก


ในแต่ละวันที่ท่านทำหน้าที่ 
ท่านจะเหนื่อย ท้อแท้มาก 
หากท่านคิดว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้
ท่านจะได้รับอะไร 
ความคิดที่จะ “ได้” เป็นของหนัก 
แต่ความคิดที่จะ “ให้” เป็นของเบา 
จงถามตนเองว่า การงานของท่าน 
ช่วยใครบนโลกใบนี้ให้มีความสุขบ้าง 
แล้วใช้พลังตรงนั้นเป็นตัวขับเคลื่อน 
นี่คือการทำงานด้วยความเมตตา

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by PlushDesignStudio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา