การนั่งสมาธิ ไม่ต้องรู้อะไรมาก
การนั่งสมาธิ ไม่ต้องรู้อะไรมาก
รู้แต่ว่าหายใจเข้าสบาย
หายใจออกสบายก็พอแล้ว


หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

รู้ตัวตลอดเวลา คือทำสมาธิตลอดเวลา
การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด 
ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 
เราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย