การพยายามหยุดความคิดย่อมฝืนธรรมชาติ


ธรรมชาติของจิตคือการคิด
การพยายามหยุดความคิดย่อมฝืนธรรมชาติ
เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่การหยุดคิด
แต่คือการหยุดเข้าใจว่าความคิดนั้นคือเรา คือของเรา
ท่านหวู ชิน

The inherent nature of mind is
To process thought.
To attempt the cessation of thought
Goes against what is natural.
The goal, therefore, is not
The cessation of thought.
The goal is cessation of
Identification with thought.
-Wu Hsin-

Image by Erik_Karits from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา