ธรรมะ ให้ดูที่จิต
          การปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับอักขระพยัญชนะหรือคำพูดอะไรหรอก...วิธีปฏิบัติในส่วนวินัยนั้น ให้พยายามดูแบบอย่างเขา แบบอย่างครูบาอาจารย์ผู้นำ อย่าทำให้ผิดแผกจากท่าน ส่วนธรรมะ ให้ดูที่จิตของตัวเอง ปฏิบัติที่จิต  เมื่อเข้าใจจิตแล้ว อย่างอื่นก็เข้าใจได้เอง

                                                                                       หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ความทุกข์เกิดจากใจไม่ปล่อย
          ความทุกข์ของผู้คนจำนวนมาก ก็ไม่ต่างจากคนที่กอดหีบทองเอาไว้ จึงดิ่งลงไปในความทุกข์หรืออันตรายยิ่งขึ้นทุกที สิ่งที่ยึดอาจไม่ใช่กิจการที่เคยรุ่งเรือง แต่อาจเป็นร่างกายที่เคยเปล่งปลั่งแต่บัดนี้กำลังแก่หง่อม ทรวดทรงที่เคยเต่งตึง แต่บัดนี้กำลังหย่อนยาน หรือคนรักที่นอกใจเรา สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราจมลงไปในความทุกข์มากขึ้น แล้วเราจะไปโทษใคร จะโทษกิจการ โทษร่างกาย ทรวดทรง คนรัก หรือโทษใจเราที่ไม่ยอมปล่อย

                                                                                                     พระไพศาล วิสาโล