จะไม่กำหนดรู้คำภาวนา ไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 
เราสักแต่ว่าเห็น เราสักแต่ว่ารู้ 
ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเรา 
ถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกัคตารมณ์ 
มีปัญญาเห็นได้ชัด สามารถตัดขันธ์ห้า 
คือไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าได้ ใจจะเป็นสุข 
ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้เสมอๆ 
จะไม่กำหนดรู้คำภาวนา 
ไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา