พิจารณาความตาย บรรลุโสดาบันได้เราพิจารณาความตายทุกวันนี่นะ
สามารถบรรลุพระโสดาบันผลได้
แค่พิจารณามรณานุสตินี่แหละ
พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้
จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้
ร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้ว
ย่อมมีความตายเป็นที่สุด
พิจารณาแค่นี้

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

เรากลับละทิ้งความสุขที่มีอยู่รอบตัว          ความสุขนั้นมีอยู่รอบตัว แต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น เพราะใจจดจ่อแต่ความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้า ผลก็คือขณะที่ความสุขข้างหน้ายังมาไม่ถึง เรากลับละทิ้งความสุขที่มีอยู่รอบตัว ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิของเราโดยชอบธรรม กลายเป็นว่าเสียสองต่อ

                                                                                            พระไพศาล วิสาโล

ทำให้เห็นแจ้งออกมา


          ...เมื่อสิ่งเหล่านี้ มีอยู่ในเราแล้ว เรื่องของมันก็คือ ทำให้เห็นแจ้งออกมา ไม่ใช่เที่ยววิ่งแสวงหา...

                                                                    ท่านเว่ยหล่าง