เวลาปฏิบัติ ก็ให้ทำแค่นี้แหละ!


แค่รู้ แล้ว ก็ ผ่านไป ...
เท่านั้น
เพราะโดยธรรมชาติ อะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ดับไปทั้งสิ้น
เวลาปฏิบัติ ก็ให้ทำแค่นี้แหละ!
เมื่อทำได้แบบนี้ แล้วมันจะผ่านไป
เพราะมันเป็น ... ทางผ่าน
แต่ที่เราไม่ผ่านทาง
ที่ทุกข์ อยู่แบบนี้
เพราะเราทำตัวเป็น Station เป็นชุมทาง เป็นหัวลำโพง
จริงๆ ทุกสิ่ง มันมา แล้วมันก็ต้องไปนะ! 
แต่เราไม่ยอมให้มันไป
มาจำ มาเก็บ มาปรุงต่อ เป็นสัญญา สังขาร มาคิดต่อ มันก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อย
ฉะนั้น ช่องทางทั้ง ๖ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ถ้าเราเข้าใจว่า มันเป็นเพียงทางผ่าน ได้รับมา ได้ยินมา เราไม่เอามาปรุงต่อ
มันก็จะ "ผ่านทาง" ไปได้
ผ่านทาง ที่ทางผ่าน นี่ล่ะ ...
แล้วจะได้ธรรม ทันทีเลย!

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by Pexels from Pixabay

Cr.Fb.Lovely Ole

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถ้าไม่วางสุขเสีย ก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์


ดูกร อานนท์ ผู้ที่จะนําตนไปให้เป็นสุขในพระนิพพาน 
ต้องวางเสียซึ่งความสุขในโลกีย์ 
ถ้าวางไม่ได้ ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานเลย 
ถ้าวางสุขในโลกีย์มิได้ ก็ไม่พ้นทุกข์
ด้วยความสุขในโลกีย์เป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์
ครั้นเมื่อถือเอาสุข ก็คือถือเอาทุกข์นั้นเอง 
ครั้นไม่วางสุข ก็คือไม่วางทุกข์นั้นเอง 
จะเข้าใจว่าเราจะถือเอาแต่สุข 
ทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลย 
เพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกัน 
ถ้าไม่วางสุขเสีย ก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์

คิริมานนทสูตร

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา