ผู้มีปัญญาจะอ่อนน้อมถ่อมตน


ผู้มีปัญญาจะอ่อนน้อมถ่อมตน
ดั่งไม้ผลดกที่โน้มต้วลงพื้นเสมอ

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

Image by Radfotosonn from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา