ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจ ไม่ยกเว้น 
ถ้าใครมี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ที่ถูกต้อง 
สามารถพิสูจน์เห็นอริยสัจได้ทุกคน 

เสมือนว่าเรามีขุมทรัพย์แห่งความสุข
อยู่ในบ้านของตนเองอย่างมหาศาลแล้ว 
เพียงแต่เรารู้จักวิธีขุดขึ้นมาใช้เท่านั้นเอง 
เราก็จะไม่ทุกข์อีกตลอดไปชั่วกัปชัวกัลป์ 

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโทวาง คือสติปัฏฐานด้านปฏิบัติกังวลอะไรของเธอในอดีต ..วาง
กังวลอะไรของเธอในอนาคต ..วาง
กังวลอะไรของเธอในปัจจุบัน ..วาง

ลองทำดูซิ คงได้ผล ไม่มากก็น้อย 
โดยปริยัติ ก็คือว่า วางกังวล 
ลองเจริญสติอันนี้ดูเถอะ 
นี่คือ สติปัฏฐานด้านปฏิบัติ 
วางได้ ก็เรียบร้อยเท่านั้น

หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต