การเจริญจิต ให้มีสติสมบูรณ์


การภาวนานั้น...
คือ การเจริญจิต ให้มีสติสมบูรณ์
สามารถรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์
จะได้ละเหตุนั้นก่อน  จึงจะไม่ต้องรับทุกข์นั้น
หากจิตใจ  ที่ไม่เคยฝึกอบรมภาวนาแล้ว
ย่อมไม่มีคุณเครื่องป้องกันทุกข์ 
ที่จะเกิดขึ้นได้เลย

หลวงปู่ดูลย์  อตุโล

Image by jwvein from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใด


สิ่งสำคัญ คือ "ประคองใจ"
ไม่ให้ทุกข์ร้อนไปกับเหตุร้าย..
(นั่น) ก็คือ "สติ"
สติอ่อนเมื่อไหร่
ใจก็โวยวายตีโพยตีพาย
โทษคนนั้น โทษคนนี้
จนลืมจัดการกับตนเอง
ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใด..
“สติ“ ช่วยให้เรามองอะไรได้กว้างและไกลขึ้น
เวลามีอะไรมากระทบใจ
เราจะไม่ติดอยู่กับ
อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้น..

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by jwvein from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา