อย่าไปสำคัญมั่นหมาย ในสิ่งรู้ทั้งหลายตอนใจที่จิตของเรามีความแน่วแน่
บริสุทธิ์จริง ความรู้มันก็จริง
ถ้าช่วงใดที่จิตของเรามันไม่แน่วแน่
และมีกิเลสเจือปน
หรือเราอยากรู้อยากเห็น
มันจะโกหกเราทันที 
เพราะฉะนั้นทางผิดทางถูก
อย่าไปสำคัญมั่นหมาย
ในสิ่งรู้ทั้งหลายเหล่านั้น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

การทำความเพียร ให้กำหนดสติ อย่ากำหนดเวลา          การทำความเพียร ให้กำหนดสติ อย่ากำหนดเวลา ถ้าสติเผลอเมื่อใด ก็รู้ว่า เราขาดความเพียรไปแล้วเมื่อนั้น ถ้าสติตั้งลงที่ตรงไหน ก็ย่อมเป็นธรรมขึ้นมาตรงนั้น ถ้าไม่มีสติแล้ว ก็จะไม่เป็นธรรมทั้งคืนทั้งวัน

                                                                                                   หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล