การออกจากปัญหาคือออกจากการหลงคิด
การออกจากปัญหา จึงไม่ใช่การตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิด 
แต่ออกมาจากการ “หลงคิด” 
ที่ไปยึดติดจับรูปธรรมเหล่านั้นมาปรุงแต่งต่างหาก 
ไม่หลงยึด แม้แต่คำว่า “จิต”

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา