แค่รู้สึกและรู้ทัน


..เพราะฉะนั้น ปฏิบัติธรรมจึงเหลือ 
“แค่รู้สึก และก็รู้ทันเมื่อจิตมันไปคิด” 
แต่ถ้ายังรู้ทันจิตไปคิดไม่ทัน
จนมันปรุงแต่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมา 
เราก็มีหน้าที่รู้ทันตรงที่เรารู้ทันได้ 
เราปฏิบัติอยู่แค่นี้
คนที่คิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยาก 
ตอนนี้ผมพูดหลักการปฏิบัติธรรมจบแล้ว
มีแค่นี้ “แค่รู้สึกและรู้ทัน” 
คงไม่น่าจะมีใครทำไม่ได้

Camouflage

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อย่าไปยึดว่าเป็นของเรา


ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น อันนั้นจะต้องดับทั้งนั้น 
จึงอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมัน 
มันจะร้ายขนาดไหนก็เป็นของเกิดมาดับ 
อย่าไปยึดว่าเป็นของเรา...
หากว่าความุว่นวายฟุ้งซ่านอันนั้น
มันดับไปแล้ว จิตมันใส จิตมันสว่างขึ้น
เมื่อเราแก้มันได้แล้ว 
มันก็เอาสิ่งที่ชอบใจมาล่อเราอีก 
ให้เราติดอยู่ในความใส ให้เราติดอยู่ในความเย็น...
ความสว่างไสว...มันจะเกิดขึ้นมาจากไหนก็ช่าง 
อันนั้นล้วนแต่เป็นของเกิดดับเหมือนกันทั้งนั้น
ก็เพราะมันเป็นของเกิด มันต้องเป็นของดับ 
ความสว่างก็สักแต่ว่าความสว่างเท่านั้น

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by KLAU2018 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา